مقالات مقالات درج شده را مشاهده کنید...

آموزش دایرکت ادمین - قسمت اول - اضافه کردن یک دامین جدید به پنل دایرکت ادمین

در قسمت اول آموزش دایرکت ادمین از وب سایت ماهان سرور با نحوه اضافه کردن یک دامین جدید به پنل...