مقالات مقالات درج شده را مشاهده کنید...

نحوه‌ی ارسال مدارک درخواستی به ایرنیک

پس از ثبت دامنه ir یا مواردی دیگر، ایرنیک مدارکی را از شما می‌خواهد. پس از آماده کردن‌شان بایستی...