سرور اختصاصی انگلیس

سرور اختصاصی انگلیس ماهان سرور یکی از گزینه‌های مناسب برای سرور دانلود می‌باشد. این سرور اختصاصی در ددیتاسنتر Redstation انگلستان ارائه می‌شود. پیشنهاد ماهان سرور به مدیران وب سایت‌های دانلود فیلم وسریال که می‌خواهند از سرور اختصاصی استفاده کنند، خرید سرور اختصاصی انگلستان است.
برای دریافت راهنمایی در خصوص خرید این سرویس می‌توانید با کارشناسان ما که به صوت 24 ساعته پاسخگوی شما عزیزان هستند تماس بگیرید.

پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یکQuad Core E3-1230v2 32GB RAM2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation505,000 سفارش
پلان دوE3-1271v332GB DDR32x 2TB SAS1Unmetered1GbpsRedstation633,000 سفارش
پلان سهE5-2430v2192GB DDR4 2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation2,200,000 سفارش
پلان چهار2xE5-2640v3192GB DDR44x 4TB SATA1Unmetered1GbpsRedstation1,932,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یکQuad Core E3-1230v2 32GB RAM2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation505,000 سفارش
پلان دوE3-1271v332GB DDR32x 2TB SAS1Unmetered1GbpsRedstation633,000 سفارش
پلان سهE5-2430v2192GB DDR4 2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation2,200,000 سفارش
پلان چهار2xE5-2640v3192GB DDR44x 4TB SATA1Unmetered1GbpsRedstation1,932,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یکQuad Core E3-1230v2 32GB RAM2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation505,000 سفارش
پلان دوE3-1271v332GB DDR32x 2TB SAS1Unmetered1GbpsRedstation633,000 سفارش
پلان سهE5-2430v2192GB DDR4 2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation2,200,000 سفارش
پلان چهار2xE5-2640v3192GB DDR44x 4TB SATA1Unmetered1GbpsRedstation1,932,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
پلان یکQuad Core E3-1230v2 32GB RAM2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation505,000 سفارش
پلان دوE3-1271v332GB DDR32x 2TB SAS1Unmetered1GbpsRedstation633,000 سفارش
پلان سهE5-2430v2192GB DDR4 2x 2TB1Unmetered1GbpsRedstation2,200,000 سفارش
پلان چهار2xE5-2640v3192GB DDR44x 4TB SATA1Unmetered1GbpsRedstation1,932,000 سفارش