ارتباط با ما

تهران ، خیابان اول ، ساختمان 44

02171057619

contact@mahanserver.com

بیا شروع کنیم
Recommended Services
Supported Scripts
WordPress
Hubspot
Joomla
Drupal
Wix
Shopify
Magento
Typeo3

خرید لایسنس نرم افزار های سرور

لایسنس نرم افزار های سرور، مجوزی است که به شما اجازه می‌دهد تا از نرم‌ افزارهای موردنظرتان بر روی سرور استفاده کنید. برای خرید لایسنس نرم افزار های سرور می‌توانید روی ماهان سرور حساب کنید.​

banner-1 (2)

cPanel VPS Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

cPanel Dedicated Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۴۷,۸۰۰ تومان

CloudLinux Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۴۷,۸۰۰ تومان

CloudLinux OS plus

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۷۷,۳۰۰ تومان

(LiteSpeed Licensing System(Web Host Professional -2-CPU Worker

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۵۳,۷۰۰ تومان

(LiteSpeed Licensing System(Web Host Professional -4-CPU Worker

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۳۲۵,۱۰۰ تومان

(LiteSpeed Licensing System(Web Host Elite - Configurable Worker Processes

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۳۸۴,۲۰۰ تومان

Softaculous Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۵۹,۱۰۰ تومان

Virtualizor Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

CXS Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

Directadmin Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

JetBackup Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

Plesk Web HOST - VPS Edition Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۴۷,۸۰۰ تومان

Plesk Web HOST - Dedicated Edition Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۱۷۷,۳۰۰ تومان

WHM Sonic- Radio Control for cPanel

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

MailScanner Front-End - Mail Scanner

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

Outgoing Spam Monitor (osm)

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

WHM Reseller - multi-level Reseller Plugin

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

Imunify360 - Powered by AI and Proactive Defense

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

KernelCare+

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۸۸,۷۰۰ تومان

cPanel VPS Licensing System

فروش لایسنس Cpanel (سی پنل) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید.

۹۰,۰۰۰ تومان

CloudLinux Licensing System

قصد خرید لایسنس کلود لینوکس cloud Linux license با تضمین عدم تحریم را دارید؟ توشن با ارائه لایسنس کلاد لینوکس ا قیمت ارزان و اشتراکی را از ماهان سرور بخواهید

۱۵۰,۰۰۰ تومان

CloudLinux OS plus

قصد خرید لایسنس کلود لینوکس cloud Linux license با تضمین عدم تحریم را دارید؟ توشن با ارائه لایسنس کلاد لینوکس ا قیمت ارزان و اشتراکی را از ماهان سرور بخواهید

۱۸۰,۰۰۰ تومان

(LiteSpeed (2-CPU Worker​

لایسنس LiteSpeed نیاز دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه لایت اسپید ، لایسنس لایف تایم (مادام العمر) LiteSpeed با قیمت ارزان و مناسب

۱۵۶,۰۰۰ تومان

(LiteSpeed (4-CPU Worker​

لایسنس LiteSpeed نیاز دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه لایت اسپید ، لایسنس لایف تایم (مادام العمر) LiteSpeed با قیمت ارزان و مناسب

۳۳۰,۰۰۰ تومان

(LiteSpeed(Worker Processes​

لایسنس LiteSpeed نیاز دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه لایت اسپید ، لایسنس لایف تایم (مادام العمر) LiteSpeed با قیمت ارزان و مناسب

۳۹۰,۰۰۰ تومان

Softaculous

فروش لایسنس Softaculous (سافتاکلوس) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۶۰,۰۰۰ تومان

Virtualizor

فروش لایسنس virtualizor ( ویرچوالیزور ) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۹۰,۰۰۰ تومان

CXS

لایسنس CSX یا Config Server نیاز دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه CSX ، لایسنس لایف تایم (مادام العمر) کانفیگ سرور با قیمت ارزان و مناسب

۹۰,۰۰۰ تومان

Directadmin

فروش لایسنس DirectAdmin (دایرکت ادمین) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۹۰,۰۰۰ تومان

JetBackup

یا جت بک‌آپ یک افزونه بک‌آپ‌گیری آنلاین برای cPanel است که به شما امکان می‌دهد از حساب cPanel، وب‌سایت، فایل‌ها و فولدرها از طریق cPanel Remote نسخه بک‌آپ تهیه کنید

۹۰,۰۰۰ تومان

Plesk - VPS

Logo_Plesk

کنترل پنل Plesk کنترل پنلی قدرتمند و معروف با ترند بسیار عالی در سال های گذشته است که  به مدیر سرور اجازه می دهد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

Plesk - Dedicated

Logo_Plesk

کنترل پنل Plesk کنترل پنلی قدرتمند و معروف با ترند بسیار عالی در سال های گذشته است که  به مدیر سرور اجازه می دهد

۱۸۰,۰۰۰ تومان

WHM Sonic

بهترین افزونه WHM/cPanel (کنترل پنل shoutcast) می‌باشد و زندگی را برای افراد و کاربران آسان تر می‌سازد

۹۰,۰۰۰ تومان

MailScanner

MailScanner یکی از محبوب ترین منابع Clamav می باشد و با استفاده از ماشین Spamassassin اسپم ها را بررسی می کند.

۹۰,۰۰۰ تومان

osm

مخفف عبارت ConfigServer Outgoing Spam Monitor می‌باشد و برای استفاده از راهکارهای مختلف برای نظارت بر ایمیل‌های خروجی و اتصالات SMTP برای فعالیت‌هایی که نمایانگر فعالیت هرزنامه‌ها بر روی سرور است به کار می‌رود

۹۰,۰۰۰ تومان

WHM Reseller

WHM به نمایندگان یا Reseller ها این امکان را می دهد تا بتوانند پکیج های هاستینگ مورد نظر و متنوع خود را ارائه داده و به مشتریان نهایی اجاره دهند.

۹۰,۰۰۰ تومان

Imunify360

فروش لایسنس Imunify360 اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۹۰,۰۰۰ تومان

KernelCare+

فروش لایسنس KernelCare اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۹۰,۰۰۰ تومان

WHMCS

قصد خرید لایسنس whmcs را دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه whmcs ، لایسنس اشتراکی whmcs با قیمت ارزان و مناسب

۱۵۶,۰۰۰ تومان

Solusvm - Master License

سولوس وی ام نام یکی از محصولات محبوب و قدرتمند شرکت OnApp در زمینه مدیریت مشتری و ساخت سرورهای مجازی برپایه مجازی سازهای معروف و پرکاربرد همچون Xen , KVM , OpenVz میباشد .

۱۵۰,۰۰۰ تومان

Solusvm - Slave License

سولوس وی ام نام یکی از محصولات محبوب و قدرتمند شرکت OnApp در زمینه مدیریت مشتری و ساخت سرورهای مجازی برپایه مجازی سازهای معروف و پرکاربرد همچون Xen , KVM , OpenVz میباشد .

۹۰,۰۰۰ تومان

LiteSpeed (Load Balancer)

لایسنس LiteSpeed نیاز دارید؟ توشن ارائه دهنده لایسنس ماهانه لایت اسپید ، لایسنس لایف تایم (مادام العمر) LiteSpeed با قیمت ارزان و مناسب

۱۵۰,۰۰۰ تومان

CPNginx

Cpnginx ابزارهای انعطاف پذیری برای بهینه سازی سرعت سایت ها دارد. از جمله کش مخصوص وردپرس این کش را می توان برای هر زیر دامنه و دامنه مدیریت کرد

۱۵۶,۰۰۰ تومان

DA Reseller

فروش لایسنس DirectAdmin (دایرکت ادمین) اشتراکی، تحویل فوری و فیمت ارزان، در صورتی که قصد خرید این لایسنس با ضمانت پس از خرید را دارید

۹۰,۰۰۰ تومان

LetsEncrypt - FleetSSL cPanel

Lets Encrypt یک عرضه کننده گواهی تصدیق اتوماتیک و رایگان است که از طرف گروه تحقیق و امنیت اینترنتی بدون سود یا (ISRG) در دسترس قرار گرفته است.

۰ تومان

SitePad

ابزاری قدرتمند و آسان برای ساخت هر نوع وب سایت و در هر قالبی_ از وبلاگ‌های ساده گرفته تا وب سایت‌های تجاری و حرفه ای می‌باشد.

۹۰,۰۰۰ تومان

سؤالات متداول

از مزایای استفاده از لایسنس اورجینال می‌توان به امنیت بالاتر، پایداری بیشتر، دریافت رایگان به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار، برخورداری از پشتیبانی فنی ارائه‌دهنده نرم‌افزار و قانونی بودن لایسنس اشاره کرد. از معایب استفاده از لایسنس اورجینال هم هزینه بالاتر و وجود برخی محدودیت‌ها مانند تعداد کاربران یا تعداد سرور اشاره کرد.

بله با خرید لایسنس سرور از ماهان سرور، می‌توانید از پشتیبانی این هاستینگ استفاده کنید؛ در صورت بروز هرگونه مشکل، پشتیبانی ماهان سرور همراه شما خواهد بود تا مشکل برطرف شود.

بله تمام لایسنس‌های ارائه شده توسط ماهان سرور اورجینال هستند. شما با خرید انواع لایسنس‌های سرور از این هاستینگ، خیالتان از نظر اورجینال بودن لایسنس‌ها، کاملا راحت خواهد بود.

بله شما می‌توانید در هر زمانی که خواستید، ip لایسنس خود را تغییر دهید.