سرور اختصاصی فرانسه

هتزنر یکی از بزرگترین اپراتورهای مراکز داده و یکی از حرفه ای ترین ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب در جهان است. این کمپانی از سال 1997 زیرساختهای لازم را برای عملکرد موثر میزبانی وب سایتهای مشتریان خود فراهم کرده است. این شرکت دارای چندین دیتاسنتر در کشورهای آلمان و فنلاند است. ترکیبی از فناوری پایدار، قیمت گذاری جذاب و پشتیبانی و خدمات انعطاف پذیر باعث شده است که مجموعه ماهان سرور خدمات سرور مجازی و سرور اختصاصی آلمان که توسط شرکت هتزنر ارائه می شوند را به مشتریان خود پیشنهاد بدهد.


کیفیت عالی، قیمت مناسب، پشتیبانی 24 ساعته

مجموعه ماهان سرور همواره تلاش می کند تا با استفاده از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین بهره گیری از خدمات معتبرترین دیتاسنترهای جهان، با کیفیت ترین خدمات را با مناسب ترین قیمت ارائه بدهد. ارائه خدمات سرور اختصاصی آلمان نیز شامل همین اصول می شود. همچنین باید به این موارد پشتیبانی 24 ساعته و شبانه روزی متخصصین مجموعه ماهان سرور را اضافه کرد.

پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264 GB of RAM3 x300GB of SSDUnlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128 GB of RAM2 x2TBUnlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2×2 TBUnlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4×4 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4×12TB Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×4TB Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×6TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4×960GB Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2×6TB Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8×960GBUnlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2×480GBUnlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TBUnlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64 GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264 GB of RAM3 x300GB of SSDUnlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128 GB of RAM2 x2TBUnlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2×2 TBUnlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4×4 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4×12TB Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×4TB Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×6TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4×960GB Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2×6TB Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8×960GBUnlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2×480GBUnlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TBUnlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64 GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264 GB of RAM3 x300GB of SSDUnlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128 GB of RAM2 x2TBUnlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2×2 TBUnlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4×4 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4×12TB Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×4TB Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×6TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4×960GB Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2×6TB Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8×960GBUnlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2×480GBUnlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TBUnlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64 GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264 GB of RAM3 x300GB of SSDUnlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128 GB of RAM2 x2TBUnlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2×2 TBUnlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4×4 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4×12TB Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×4TB Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×6TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4×960GB Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2×6TB Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8×960GBUnlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2×480GBUnlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TBUnlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64 GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264 GB of RAM2 x2TB Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264 GB of RAM3 x300GB of SSDUnlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128 GB of RAM2 x2TBUnlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2×2 TBUnlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2×2 TB Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4×4 TB Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4×12TB Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×4TB Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12×6TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2×4TB Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2×6TB Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4×960GB Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2×6TB Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8×960GBUnlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2×480GBUnlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TBUnlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64 GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش