سرور اختصاصی فرانسه

شرکت OVH فرانسه یکی از برترین و شناخته شده ترین برندهای حوزه هاستینگ و دیتاسنتر می باشد که در سال 1999 تاسیس گردیده و توانسته لقب دیتاسنتر ملی کشور فرانسه را به خود اختصاص دهد .
OVH دارای 27 دیتاسنتر در سراسر جهان بر مبنای رایانش ابری و دارای شبکه اختصاصی با سرعت 14 ترابایت بر ثانیه می باشد

امروزه با استفاده از آخرین تکنولوژی روز در طراحی و پیاده سازی دیتاسنترها ، OVH تبدیل به سومین غول خدمات هاستینگ در جهان گریدیده که توانسته با کیفیت ترین سرورها را با ارزانترین قیمت در اختیار سازمان های بزرگ و کوچک و نیز کاربران حوزه IT قرار دهد. این شرکت بدلیل ارائه IP از 13 کشور مختلف ، قیمت پایین در کنار کیفیت بالا و پینگ پایین در ایران ، از محبوبیت بسیار خوبی نزد ایرانیان برخوردار است .

پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264GB of RAM2x 2TB 1Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264GB of RAM3x 300GB of SSD1Unlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA 1Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264GB of RAM2x 2TB 1Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264GB of RAM3x 300GB of SSD1Unlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA 1Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264GB of RAM2x 2TB 1Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264GB of RAM3x 300GB of SSD1Unlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA 1Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264GB of RAM2x 2TB 1Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264GB of RAM3x 300GB of SSD1Unlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA 1Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
SP-64Intel Xeon E5-1630v364GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH480,000 سفارش
SP-64-SIntel Xeon E5-1620v264GB of RAM2x 2TB 1Unlimited1GbpsOVH450,000 سفارش
SP-64-S1Intel Xeon E5-1620v264GB of RAM3x 300GB of SSD1Unlimited1GbpsOVH470,000 سفارش
SP-128Intel Xeon E5-1650v3128GB of RAM2x 2TB1Unlimited1GbpsOVH710,000 سفارش
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH1,162,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,736,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,080,000 سفارش
Rise-5 Intel 2x Xeon E5-2650v3 256GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH4,816,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH1,554,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH2,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH6,664,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-16 Intel Xeon E3-1230v6 16GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
EG-32 Intel Xeon E3 1270v6 32GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH2,016,000 سفارش
EG-64 Intel Xeon E5-1650v3 64GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH3,136,000 سفارش
EG-128 Intel Xeon E5-1660v3 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH4,536,000 سفارش
EG-128-L Intel Xeon E5-2687Wv4 128GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH7,056,000 سفارش
EG-256-L Intel Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH8,274,000 سفارش
EG-256-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 256GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH12,096,000 سفارش
EG-384-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 384GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,510,000 سفارش
EG-512-H Intel 2x Xeon E5-2687Wv4 512GB of RAM2x4TB 1Unlimited1GbpsOVH14,518,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH4,256,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH6,440,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH11,242,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH11,382,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH11,480,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH22,708,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH30,702,000 سفارش
GAME-32Intel i7-6700K32GB of RAM1x4 TB SATA +2x480 GB SSD 1Unlimited1GbpsOVH1,414,000 سفارش
GAME-64Intel i7-7700K64GB of RAM2x450 GB NVMe +1x4 TB SATA 1Unlimited1GbpsOVH2,002,000 سفارش