سرور اختصاصی فرانسه

شرکت OVH فرانسه یکی از برترین و شناخته شده ترین برندهای حوزه هاستینگ و دیتاسنتر می باشد که در سال 1999 تاسیس گردیده و توانسته لقب دیتاسنتر ملی کشور فرانسه را به خود اختصاص دهد .
OVH دارای 27 دیتاسنتر در سراسر جهان بر مبنای رایانش ابری و دارای شبکه اختصاصی با سرعت 14 ترابایت بر ثانیه می باشد

امروزه با استفاده از آخرین تکنولوژی روز در طراحی و پیاده سازی دیتاسنترها ، OVH تبدیل به سومین غول خدمات هاستینگ در جهان گریدیده که توانسته با کیفیت ترین سرورها را با ارزانترین قیمت در اختیار سازمان های بزرگ و کوچک و نیز کاربران حوزه IT قرار دهد. این شرکت بدلیل ارائه IP از 13 کشور مختلف ، قیمت پایین در کنار کیفیت بالا و پینگ پایین در ایران ، از محبوبیت بسیار خوبی نزد ایرانیان برخوردار است .

پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH2,407,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,596,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH6,380,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH5,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,804,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH17,139,000 سفارش
Infra-1 Intel Xeon-E 2274G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
Infra-2 Intel Xeon-E 2288G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH4,176,000 سفارش
Infra-3 AMD Epyc 7371 128GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH6,496,000 سفارش
Infra-4 Intel 2x Xeon Silver 4214 96GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH9,396,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,816,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH13,340,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH23,287,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH23,577,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH23,780,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH47,038,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH63,597,000 سفارش
GAME-32AMD Ryzen 5 3600X32GB of RAM2x500GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
GAME-64AMD Ryzen 7 3800X64GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH4,147,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH2,407,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,596,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH6,380,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH5,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,804,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH17,139,000 سفارش
Infra-1 Intel Xeon-E 2274G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
Infra-2 Intel Xeon-E 2288G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH4,176,000 سفارش
Infra-3 AMD Epyc 7371 128GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH6,496,000 سفارش
Infra-4 Intel 2x Xeon Silver 4214 96GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH9,396,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,816,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH13,340,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH23,287,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH23,577,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH23,780,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH47,038,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH63,597,000 سفارش
GAME-32AMD Ryzen 5 3600X32GB of RAM2x500GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
GAME-64AMD Ryzen 7 3800X64GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH4,147,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH2,407,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,596,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH6,380,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH5,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,804,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH17,139,000 سفارش
Infra-1 Intel Xeon-E 2274G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
Infra-2 Intel Xeon-E 2288G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH4,176,000 سفارش
Infra-3 AMD Epyc 7371 128GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH6,496,000 سفارش
Infra-4 Intel 2x Xeon Silver 4214 96GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH9,396,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,816,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH13,340,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH23,287,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH23,577,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH23,780,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH47,038,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH63,597,000 سفارش
GAME-32AMD Ryzen 5 3600X32GB of RAM2x500GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
GAME-64AMD Ryzen 7 3800X64GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH4,147,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH2,407,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,596,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH6,380,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH5,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,804,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH17,139,000 سفارش
Infra-1 Intel Xeon-E 2274G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
Infra-2 Intel Xeon-E 2288G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH4,176,000 سفارش
Infra-3 AMD Epyc 7371 128GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH6,496,000 سفارش
Infra-4 Intel 2x Xeon Silver 4214 96GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH9,396,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,816,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH13,340,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH23,287,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH23,577,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH23,780,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH47,038,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH63,597,000 سفارش
GAME-32AMD Ryzen 5 3600X32GB of RAM2x500GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
GAME-64AMD Ryzen 7 3800X64GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH4,147,000 سفارش
پلن پردازنده رم هارد آی پی پهنای باند پورت دیتاسنترماهانه
Rise-1Intel Xeon E3-1230v632GB of RAM 2x2TB1Unlimited1GbpsOVH2,407,000 سفارش
Rise-2Intel Xeon D-1540 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,596,000 سفارش
Rise-3Intel Xeon E5-1650v4 64GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Rise-4Intel 2x Xeon E5-2630v3 128GB of RAM2x2 TB 1Unlimited1GbpsOVH6,380,000 سفارش
Advance STOR-1Intel Xeon-D 1521 16GB of RAM4x4 TB 1Unlimited1GbpsOVH3,219,000 سفارش
Advance STOR-2Intel Xeon-D 1541 32GB of RAM4x12TB 1Unlimited1GbpsOVH5,800,000 سفارش
FS-48TIntel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x4TB 1Unlimited1GbpsOVH13,804,000 سفارش
FS-72T Intel Xeon E5 2620v3 64GB of RAM12x6TB 1Unlimited1GbpsOVH17,139,000 سفارش
Infra-1 Intel Xeon-E 2274G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
Infra-2 Intel Xeon-E 2288G 32GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH4,176,000 سفارش
Infra-3 AMD Epyc 7371 128GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH6,496,000 سفارش
Infra-4 Intel 2x Xeon Silver 4214 96GB of RAM2x960GB SSD NVMe1Unlimited1GbpsOVH9,396,000 سفارش
mHG-2019 Intel Xeon Silver 4110 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH8,816,000 سفارش
HG-2019 Intel Xeon Gold 6132 96GB of RAM2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH13,340,000 سفارش
HG IOPS Intensive Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM4x960GB 1Unlimited1GbpsOVH23,287,000 سفارش
BHG-2019Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 2x6TB 1Unlimited1GbpsOVH23,577,000 سفارش
HG Big Data & Analytics solution Intel 2x Xeon Gold 6132 192GB of RAM 8x960GB1Unlimited1GbpsOVH23,780,000 سفارش
HG AI & Machine Learning Intel 2x Xeon Gold 6132 96GB of RAM 2x480GB1Unlimited1GbpsOVH47,038,000 سفارش
HG In-Memory DB Intel 2x Xeon Gold 6132 1,5TB of RAM 2x6TB1Unlimited1GbpsOVH63,597,000 سفارش
GAME-32AMD Ryzen 5 3600X32GB of RAM2x500GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH2,929,000 سفارش
GAME-64AMD Ryzen 7 3800X64GB of RAM2x960GB SSD NVMe 1Unlimited1GbpsOVH4,147,000 سفارش